Dossier eurocircuit

Het dossier is lang en ambtelijk geschreven daarom hebben we dit kort samengevat. De achterliggende documenten kan je terugvinden onderaan deze pagina.

Eind 2019, na diverse keren te zijn uitgesteld, wil gemeente Valkenswaard het bestemmingsplan ‘Eurocircuit’ uit 1977 aanpassen.

Doordat het gebruik van het circuit vastgelegd wordt in een bestemmingsplan, worden restricties op gebruik van het circuit niet meer opgelegd vanuit de omgevingsvergunningen, maar vanuit dit bestemmingsplan.
En waar de afgifte van omgevingsvergunningen een bevoegdheid van het college is, heeft bij een bestemmingsplan de gemeenteraad van Valkenswaard de volledige zeggenschap. Ook gemeente Bergeijk en de provincie die beiden een uitbreiding niet toe laten, worden daardoor buiten spel gezet.
De  gemeenteraad heeft ook de mogelijkheid om op basis van ‘zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan’ of via ‘amendering’ het definitieve bestemmingsplan in gewijzigde vorm vast te stellen dan het huidige voorliggende conserverende voorstel.

Gezien de nadrukkelijke wens van onze gemeenteraad om het circuit te gebruiken om ‘Valkenswaard op de kaart te zetten’,  hebben wij:

  • er onvoldoende vertrouwen in dat de gemeente hierin het belang van de omwonenden zwaar genoeg laten meewegen.
  • zorgen dat we op korte of langere termijn te maken krijgen met maximaal 58 uur per week motor- en rallygeluiden zoals gewenst door de verenigingen.
  • zorgen over overlast van evenementen die tot nu toe wettelijk niet mogelijk zijn op het circuit.
  • zorgen over waardedaling van onze woningen door een potentiele intensivering van het gebruik van het Eurocircuit.
  • zorgen over toename van niet lokaal verkeer dat niet bekend is met de lokale situatie, onveilig rijgedrag toont en parkeeroverlast veroorzaakt.
  • zorgen over de luchtkwaliteit in de omgeving van het circuit.

Belanghebbenden en wensen

De rallycross

De rallycross wenst een uitbreiding ten opzichte van de huidige situatie om hun bedrijf winstgevend te kunnen blijven houden. Het gaat dan om een verdubbeling van de huidige geluidgevende activiteiten.

De gemeenteraad

In 2013 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om verenigingen zoveel mogelijk te faciliteren en wil daarom het huidige gebruik niet conserveren. Dat betekent dat ruimte gegeven moet worden voor uitbreiding met name voor economisch rendement.

De Provincie Noord-Brabant

De provincie acht een uitbreiding van de activiteiten strijdig met de Verordening ruimte Noord-Brabant. In de raadsinformatiebrief van 20 november 2018 op bladzijde 9 is de uitbreidingswens van de Rallycross en de gemeenteraad te lezen

Gemeente Bergeijk

De gemeente vindt uitbreiding/intensivering van lawaaiactiviteiten niet toelaatbaar.

Groen en Heem

Zij stelt dat het huidige gebruik in strijd is met de geldende omgevingsvergunning en heeft een rechtszaak hierover in 2018 op verschillende punten gewonnen. 

Geldende regels gebruik Eurocircuit

–        Bestemmingsplan uit 1977

In dit plan zit geen enkele restrictie op het gebruik van het circuit en staat daarmee een zeer forse uitbreiding van activiteiten toe.

–        Omgevingsvergunningen 

De omgevingsvergunningen uit 1993 aan  de Nederlandse Rallycrossvereniging (NRV) en de Motor Vereniging Valkenswaard (MVV) staan beide verenigingen toe:

  • minder dan 8 trainingsuren per week 
  • ieder 3 evenementenweekenden per jaar
  • geen crossgeluiden na 20.00 uur

Insteek nieuwe bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan dat per 1 mei 2018 ter inzage is gelegd heeft een conserverende insteek. Dat betekent het huidige gebruik legaliseren en op dit niveau behouden. Met het huidige gebruik wordt bedoeld het gemiddeld gebruik van de afgelopen 10 jaar. En legalisatie is nodig, omdat de rechter uitspraak heeft gedaan over het illegaal gebruik van gronden en bijgebouwen. 
Zoals eerder vermeld is het huidige gebruik al een forse toename van wat nu
is toegestaan vanuit de omgevingsvergunningen. De rallycrossvereniging wil
nog eens een bijna verdubbeling daarvan. De verantwoordelijk wethouder
noemt dat “een onsje meer of minder”.

De belangrijkste stukken op een rij